BRYR SIG OM MILJÖN

Förnybar energi och återvunnen förpackning

Vårt bageri drivs 100% med förnybar energi, lokalt försedd från vatten och vind. 

All vår papp och kartongförpackning är gjord av återvunnet material och vi strävar efter att använda minimalt med plastmaterial (För livsmedelssäkerheten).

Men vi litar också på att du fullföljer cykeln och återvinner så mycket som möjligt.