top of page

BRYR SIG OM MILJÖN

Förnybar energi och återvunnen förpackning

Vårt bageri drivs 100% med förnybar energi. 

All vår papp och kartongförpackning är gjord av återvunnet material och vi strävar efter att använda minimalt med plastmaterial (För livsmedelssäkerheten).

Men vi litar också på att du fullföljer cykeln och återvinner så mycket som möjligt.

bottom of page